Fundația Lumina Instituții de Învățământ a organizat în data de 24 Iunie 2014 conferința de lansare a proiectului "Feminis - să progresăm împreună!", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Evenimentul s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Europei de Sud-Est Lumina la sediul situat în Șos. Colentina nr.64b, Sector 2, București și a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mass-media, ai persoanelor din grupul-țintă și ai societății civile.

Obiectivul general al acestui proiect este promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 2850 de femei din şase regiuni de dezvoltare ale României (NE, SE, SM, V, NV, BI), prin programe de formare specifice în scopul perfecţionării în competenţe informatice și competenţe antreprenoriale (un număr de minimum 600 femei) şi prin calificare/recalificare în meserii potrivit nevoilor pieţei muncii şi grupului ţintă (un număr de minimum 2250 femei).

În cadrul conferinței d-nul Sorin Botezatu reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice a salutat inițiativa Fundației Lumina Instituții de Învățământ, asigurând participanții de întregul sprijin și, totodată, deschiderea ministerului în tot ceea ce înseamnă implementarea acestui proiect.

În încheierea Conferinței, d-nul Conf. Univ. Dr. Filip Stanciu, Managerul Proiectului a conchis, declarând următoarele: "Fundația Lumina Instituții de Învățământ, prin echipa sa de implementare, va depune toate eforturile necesare pentru bunul mers al proiectului, pentru obținerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor".

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus