Fundația Lumina Instituții de învățământ, cu sediul în Bucureşti, Șos. Colentina, nr. 64B, Sector 2, tel: +40212403055; fax: +40212403033, achiziţionează prin procedura de „achiziţie directă" conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 (publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr.650 din 22.10.2013), pentru aprobarea „Procedurii simplificate aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență", precum și în cadrul proectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări" următoarele servicii necesare pentru implementarea proiectului FEMINIS - Să progresăm împreună!, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/144/6.3/S/130725, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Citește mai departe:Achiziții

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus