Rezultatul general al proiectului va consta în creşterea nivelului calităţii resurselor umane prin îmbunătăţirea participării la programele de formare pentru cresterea nivelului de calificare a min 2850 femei din regiunile vizate, în contextul societatii bazate pe cunoastere.

Următoarele rezultate vor fi obţinute:

R1: Managementul proiectului: echipă de proiect constituită; proceduri elaborate şi actualizate/revizuite; monitorizare şi control efectuate; management financiar realizat; achiziţii derulate; obiective îndeplinite; indicatori atinşi (OG, O1-O7).

R2: Informare şi publicitate proiect: website proiect functional si actualizat continuu, design materiale de promovare, informare și publicitate realizat, materiale tipărite şi distribuite, anunturi publicitare si comunicate in presa scrisa și online realizate și distribuite (24 in total, cate 2 anunturi+2 comunicate/regiune); 2 conferinţe nationale organizate (lansare şi finalizare proiect-100 persoane/conferinta); 12 seminarii organizate (6 diseminare studiu bariere de gen si 6 seminarii diseminare ghid bune practici – 1/regiune, simultan in 3 regiuni), 1 platformă de asistenţă şi consiliere acordată femeilor functionala si actualizata continuu (OG, O1-O7).

R3: Studiu privind barierele de gen din România realizat, dezbătut şi distribuit (min. 180 exemplare); 6 seminarii regionale organizate (min. 30 participanţi/seminar) (OG, O6, O7).

R4: 2850 femei selectate in grupul ţintă (OG, O1-O4).

R5.1: min 10 cursuri autorizate (OG, O1-O4);

R5.2: Cursuri de perfecţionare în competenţe informatice și competențe antreprenoriale desfăşurate pentru minimum 600 femei (OG, O1-O4).

R5.3: Cursuri de calificare/recalificare furnizate în meseriile propuse prin proiect pentru minimum 2250 femei (OG, O1-O4).

R5.4. 2850 de femei participante la instruire – acces piaţa muncii din care: 78,95% (2250) la programe de calificare/recalificare, din care 90% (2025) obţin certificare; 21,05% (600) la programe de specializare/perfecţionare, din care 90% (540) obţin certificare, rezultând un procent total de certificare acces pe piaţa muncii de 90% (2565) (OG, O1-O4).

R6: Schimb de experienta realizat (OG, O5-O7);

R6.1: 2 vizite de studiu efectuate, 10 persoane/ vizita de studiu (OG, O1-O7);

R6.2: ghid de bune practici elaborat si diseminat (OG, O5-O7).

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus