Obiectivul general al proiectului

Promovarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 2850 de femei din şase regiuni de dezvoltare ale României (NE, SE, SM, V, NV, BI), prin programe de formare specifice în scopul perfecţionării în competenţe informatice și competenţe antreprenoriale (un număr de minimum 600 femei) şi prin calificare/recalificare în meserii potrivit nevoilor pieţei muncii şi grupului ţintă (un număr de minimum 2250 femei).

Obiective specifice

O1. furnizarea de instruire pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale femeilor prin perfecţionarea competenţelor informatice și competențelor antreprenoriale în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii pentru minimum 600 femei.

O2. furnizarea serviciilor de calificare/recalificare pentru un număr de minimum 2250 femei pentru integrare mai uşoară pe piaţa muncii, prin oferirea de cursuri în domenii precum: baby sitter, lucrător comercial, cameristă hotel, cofetar (nivel I); infirmier, operator introducere date, administrator pensiune turistică (nivel II); dactilograf şi operator la prelucrarea textelor, ghid turism, asistent de gestiune (nivel III).

O3. asistarea si consilierea prin servicii suport a femeilor care doresc să se reintegreze pe piaţa muncii prin facilitarea accesului egal la ocupare și a celor care intră sau revin pe piața muncii după perioade prelungite de îngrijire și susținere a copiilor și familiei.

O4. promovarea învăţării active, pe tot parcursul vieţii, a avantajelor formării continue și dezvoltării de noi competențe în concordanță cu nevoile pieței muncii, finalizate cu obținerea unei certificări recunoscute național și internațional.

O5. schimb de experienţă, transfer de cunoştinţe şi bune practici din ţări europene, precum şi elaborarea unui ghid de bune practici.

O6. creşterea conștientizării asupra problematicii discriminării pe criterii de gen si a importanței promovării principiilor incluziunii sociale și a egalității de șanse.

O7. consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii, cu scopul de a crește oportunitățile de angajare și promovare în carieră ale femeilor.

Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile DMI 6.3, vizând atingerea obiectivelor POSDRU în materie. Efectul pozitiv pe termen mediu și lung al proiectului va reieși din replicarea efectelor activităților proiectului atât în familiile beneficiarilor direcți, cât și în mediile de lucru ale acestora (colegi, cetățeni, clienți). Beneficiarii direcți vor fi vectorii schimbării in domeniul promovării egalității de șanse și a incluziunii sociale.

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus