Total
1 Resurse umane 11.100.697,00 lei
2 Participanţi 3.975.000,00 lei
3 Alte tipuri de costuri, din care : 854.447,00 lei
3.1 cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului) 287.560,00 lei
3.2 valoare activităţi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului) 153.140,00 lei
4 Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) 318.603,00 lei
5 Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 16.248.747,00 lei
6 Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) 838.052,00 lei
7 VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care : 17.086.799,00 lei
8 valoare activităţi transnaţionale 279.882,00 lei
9 Valoare TVA nedeductibila estimata 0,00 lei
10 Contribuţia solicitantului 341.736,00 lei
11 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10) 16.745.063,00 lei

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus