Selecția participanților are la bază principiul egalității de șanse și principiul nondiscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Condiții pentru înscriere:

  • Să aibă pregatirea generală minimă pentru înscrierea la cursuri
  • Să se încadreze în categoriile de grup țintă ale proiectului, din punct de vedere al domiciliului/reședinței
  • Să aibă dosarul cu documentele de înscriere complet și corect completat

Nu se pot înscrie la cursuri persoanele care au domiciliul în alt județ decât cel al centrului regional. Pentru centrul regional București se acceptă persoane cu domiciliul în București și județul Ilfov.

O cursantă se va înscrie doar pentru un singur curs în cadrul proiectului și va primi o singură subvenție. Subvențiile nu sunt impozabile.

Acte necesare

Depunerea dosarelor de înscriere se va face la secretariatele birourilor teritoriale ale proiectului, inclusiv la București. 

Pentru înscriere, persoanele solicitante vor trebui sa depună în termenul stabilit pentru fiecare curs un dosar care să conțină:

  • Copie CI/BI – 2 exemplare
  • Copie certificat de naștere
  • Copie certificat căsătorie
  • Copie act de studii
  • Adeverință de salariat, de șomer, copie carnet de student vizat la zi, talon de pensie sau declarație pe proprie răspundere că este casnică, in original

(documentele în copie vor fi semnate "conform cu originalul" și datate în fața secretarului centrului regional unde se face înscrierea)

Următoarele documente tipizate vor fi completate de către persoanele solicitante la secretariatul centrului regional:

Formularul individual de înregistrare în grupul ţintă va fi semnat, în original, de persoana solicitantă precum și de secretarul centrului regional care atestă valabilitatea semnăturii.

Persoanele care doresc să participe la cursurile de calificare pot depune un singur dosar.

Dosarele incomplete nu se înregistrează.

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus