A3. Studiu privind barierele de gen din România. Se va realiza prin cercetare de desk şi chestionare de opinie online şi fizice.

A3.1 Elaborarea metodologiei, selecţia eşantionului reprezentativ de cercetare. Se va elabora metodologia de lucru, cu instrumentele aferente.

A3.2 Elaborare studiu prin: Realizare cercetare de desk - cercetare explorativă de tip „desk research", bazată pe o analiză secundară a datelor și resurselor existente: statistici, documente, rapoarte si studii relevante pentru domeniul de interes; Campanie de interviuri şi prelucrare date - se vor prelucra datele obţinute atât din chestionarele de opinie fizice, cat si din cele completate online prin portalul proiectului. Rezultatele ambelor componente vor fi cuantificate în concluziile studiului.

A3.3 Seminarii regionale. Vor fi organizate 6 seminarii regionale (1 seminar/regiune) pentru prezentarea şi dezbaterea studiului, pentru publicul larg, dar şi pentru specialiştii/factorii de decizie din domeniu la nivel local/judeţean/regional.

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus