Bariere profesionale:

a. de salarizare
b. de promovare în muncă
Primele 15 meserii/ profesii în total eşantion realizat (în cazul femeilor activ-ocupate) – se verifică ipoteza ponderii majoritare a femeilor în categoriile cu venit scăzut, ceea ce ar denota o valorizare scăzută a muncii feminine.
c. de acces la funcţii manageriale

Bariere educaţionale:
a. gradul de şcolarizare (analfabetism, absolvirea unei şcolii de nivel diferit: generale, liceale, universitare şi post-universitare)
b. participarea la cursuri de formare profesională continuă (FPC);
c. bariere datorate impactului rolurilor de gen în influenţarea alegerilor parcursurilor educaţionale şi profesionale
d. acces pe piaţa muncii
e. inserţie/ reinserţie pe piaţa muncii

Bariere datorate dificultăţii reconcilierii vieţii profesionale, cu cea familială şi cu cea privată:
a. problemele tinerilor care au aceeaşi locuinţă cu părinţii
b. violenţa în familie
c. bariere datorate legate de asimestria de resurse financiare în familii ale femeii faţă de bărbaţi

Bariere datorate distribuţiei inegale a responsabilităţilor familiale:
a. legate de creşterea copiilor
b. legate de divorţ

Bariere culturale:
a. cutume legate de sfere ocupaţională specifice femeilor
b. bariere culturale legate de etnie/ rasă (în special privind etnia Roma)
c. alte bariere culturale legate de sex

Bariere obiective (de context economic):
a. criză economică structurală ori regională
b. concedieri ca efect al unor închideri de întreprinderi
c. recalifcări solicitate de piaţa muncii
d. legate de starea sănătăţii şi altele

Bariere subiective (de ordin psihologic, cultural şi social, autoimpuse)

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus