Activitatea de cercetare se realizeaza de către 6 cercetători – cadre didactice la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina (UESEL) şi un coordonator şi consta în explorări:

  1. documentare (analize statistice, prezentarea conţinutul unor rapoarte si studii relevante vizând egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei pe piaţa muncii), on-line şi investigaţii de teren;
  2. anchete sociologice, cantitative (pe bază de chestionare pentru grupul-ţintă, angajatori şi administratori ai pieţei muncii regionale) şi calitative (focus-grupuri şi interviuri dirijate şi non-dirijate);
  3. raport de cercetare;
  4. seminarii regionale.

Toate aceste forme şi metode de cercetare şi diseminare a rezultatelor sunt puse la dispoziţia grupului-ţintă şi factorilor de decizie din cele 6 regiuni, îmbunătăţind astfel situaţia femeii pe piaţa muncii din regiunile unde acestea îşi au reşedinţa. 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus