A3. Studiu privind barierele de gen din România. Se va realiza prin cercetare de desk şi chestionare de opinie online şi fizice.

A3.1 Elaborarea metodologiei, selecţia eşantionului reprezentativ de cercetare. Se va elabora metodologia de lucru, cu instrumentele aferente.

A3.2 Elaborare studiu prin: Realizare cercetare de desk - cercetare explorativă de tip „desk research", bazată pe o analiză secundară a datelor și resurselor existente: statistici, documente, rapoarte si studii relevante pentru domeniul de interes; Campanie de interviuri şi prelucrare date - se vor prelucra datele obţinute atât din chestionarele de opinie fizice, cat si din cele completate online prin portalul proiectului. Rezultatele ambelor componente vor fi cuantificate în concluziile studiului.

A3.3 Seminarii regionale. Vor fi organizate 6 seminarii regionale (1 seminar/regiune) pentru prezentarea şi dezbaterea studiului, pentru publicul larg, dar şi pentru specialiştii/factorii de decizie din domeniu la nivel local/judeţean/regional.

 

Activitatea de cercetare se va realiza de către 6 cercetători – cadre didactice la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina (UESEL) şi un coordonator şi va consta în explorări:

  1. documentare (analize statistice, prezentarea conţinutul unor rapoarte si studii relevante vizând egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei pe piaţa muncii), on-line şi investigaţii de teren;
  2. anchete sociologice, cantitative (pe bază de chestionare pentru grupul-ţintă, angajatori şi administratori ai pieţei muncii regionale) şi calitative (focus-grupuri şi interviuri dirijate şi non-dirijate);
  3. raport de cercetare;
  4. seminarii regionale.

Toate aceste forme şi metode de cercetare şi diseminare a rezultatelor vor fi puse la dispoziţia grupului-ţintă şi factorilor de decizie din cele 6 regiuni, îmbunătăţind astfel situaţia femeii pe piaţa muncii din regiunile unde acestea îşi au reşedinţa.

Echipa de cercetare

Nume şi prenumeFuncţia în proiectResponsabil regiuneCo-responsabil regiuneFuncţie didacticăStudiiVechime
ION BOBOC Coordonator cercetare Coordonator regiuni Regiunea 1 București – Ilfov,
Regiunea 3 Nord-Est - Iași
Conf. dr. Univ. >10 ani
RAGÎP GOKCEL Cercetător 1 Regiunea 1 București- Ilfov Regiunea 4 Sud-Est Dobrogea - Constanța Lect. dr. Univ. >10 ani
VALENTIN BĂDESCU Cercetător 2 Regiunea 2 Vest- Timișoara Regiunea 5 Nord-Vest – Cluj-Napoca Lect. dr. Univ. >10 ani
EUGEN LUNGU Cercetător 3 Regiunea 6 Sud-Est Muntenia - Ploiești Regiunea 3 Nord-Est – Iași Lect. drd. Univ. >10 ani
VIORICA PUŞCACIU Cercetător 4 Regiunea 4 Sud-Est Dobrogea - Constanța Regiunea 6 Sud-Est Muntenia – Ploiești Conf. dr. Univ. >10 ani
CRISTIAN CRĂCIUN Cercetător 5 Regiunea 5 Nord-Vest – Cluj-Napoca Regiunea 2 Vest – Timișoara Conf. dr. Univ. >10 ani
ALISA NICA Cercetător 6 Regiunea 3 Nord-Est - Iași Regiunea 4 Sud-Est Dobrogea - Constanța Conf. dr. Univ. >10 ani

Raportul cercetării va fi concretizat în elaborarea unui "Studiu privind barierele de gen din România" realizat, dezbătut şi distribuit în minimum 180 exemplare.

Din cele 12 seminarii organizate la nivel regional, sub egida proiectului, 6 vor fi dedicate diseminării unui "Studiu privind barierele de gen din România" (cele 6 regiuni, câte unul pe fiecare regiune, simultan in 3 regiuni, cu minimum 30 participanţi la fiecare seminar).

Activităţile de cercetare se vor desfăşura pe teren, în spaţiile UESEL şi în cele unde se vor desfăşura operaţiunile de formare profesională în cele 10 ocupaţii din proiect, în cele 6 regiuni de dezvoltare ale României.

Calendarul de activități

ActivitatePerioadă
Documentare 6 Mai - 6 Iunie 2014
Elaborare metodologie 6 Mai - 30 Iunie 2014
Selecție eșantion reprezentativ de cercetare 6 Mai - 30 Iunie 2014
Elaborare "Studiu privind barierele de gen din România" 1 Iunie - 31 Octombrie 2014
Seminarii regionale 1 Noiembrie - 31 Decembrie 2014

Eșantionare

I. Subeşantion de femei (3000: 6 regiuni = în medie 500 pe regiune)

II. Subeşantion de companii (10 X 6 regiuni=în medie 60 întreprinderi şi instituţii publice – angajatori)

III. Subeşantion de administraţii ale pieţei muncii (6 AJOFM-uri)

Domenii de studiu

Bariere profesionale:
a. de salarizare
b. de promovare în muncă
Primele 15 meserii/ profesii în total eşantion realizat (în cazul femeilor activ-ocupate) – se verifică ipoteza ponderii majoritare a femeilor în categoriile cu venit scăzut, ceea ce ar denota o valorizare scăzută a muncii feminine.
c. de acces la funcţii manageriale

Bariere educaţionale:
a. gradul de şcolarizare (analfabetism, absolvirea unei şcolii de nivel diferit: generale, liceale, universitare şi post-universitare)
b. participarea la cursuri de formare profesională continuă (FPC);
c. bariere datorate impactului rolurilor de gen în influenţarea alegerilor parcursurilor educaţionale şi profesionale
d. acces pe piaţa muncii
e. inserţie/ reinserţie pe piaţa muncii

Bariere datorate dificultăţii reconcilierii vieţii profesionale, cu cea familială şi cu cea privată:
a. problemele tinerilor care au aceeaşi locuinţă cu părinţii
b. violenţa în familie
c. bariere datorate legate de asimestria de resurse financiare în familii ale femeii faţă de bărbaţi

Bariere datorate distribuţiei inegale a responsabilităţilor familiale:
a. legate de creşterea copiilor
b. legate de divorţ

Bariere culturale:
a. cutume legate de sfere ocupaţională specifice femeilor
b. bariere culturale legate de etnie/ rasă (în special privind etnia Roma)
c. alte bariere culturale legate de sex

Bariere obiective (de context economic):
a. criză economică structurală ori regională
b. concedieri ca efect al unor închideri de întreprinderi
c. recalifcări solicitate de piaţa muncii
d. legate de starea sănătăţii şi altele

Bariere subiective (de ordin psihologic, cultural şi social, autoimpuse)

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus