A1. Managementul proiectului. Presupune gestiune, monitorizare, prevenire a riscurilor și control. Se va realiza în principal de echipa de management constituită la nivelul Solicitantului.

A1.1. Formarea echipei de management şi implementare - vor fi consolidate relaţiile între membrii echipei de proiect şi vor fi repartizate sarcinile de implementare aferente fiecărei funcţii.

A1.2. Managementul proiectului - sarcini de management. Se vor realiza activitaţi specifice de elaborare a planului de implementare, a metodologiilor de lucru, a procedurilor de implementare.

A1.3. Monitorizare şi control - vor fi realizate sarcinile de monitorizare şi evaluare internă a rezultatelor proiectului, raportare şi control intern conform cerinţelor AMPOSDRU şi legislaţiei în vigoare, pe toată durata de 18 luni a proiectului.

A1.4. Achiziţii În baza regulilor puse la dispoziţie de către AMPOSDRU, vor fi realizate toate achiziţiile necesare derulării proiectului în condiţii optime.

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus