A2. Informare şi publicitate proiect. Presupune promovarea proiectului și activitatea de atragere a grupului țintăprin elaborare, editare, diseminare pliante, broşuri, alte materiale de promovare, se vor da anunțuri în ziarele locale şi regionale de mare tiraj etc. privind proiectul, activităţile acestuia, valoarea sa adăugată şi cofinanţarea FSE, conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală. De asemenea presupune şi organizarea a 2 conferințe naționale de presă (de lansare şi finalizare a proiectului), precum şi măsuri de promovare specifice realizate de către solicitant şi partenerii din proiect. Astfel, atât pagina web a proiectului, cât şi toate materialele elaborate în cadrul proiectului (materiale promoţionale, materiale didactice etc.) vor menţiona contribuţia europeană la finanţarea proiectului. Tot în cadrul acestei activităţi se va realiza şi diseminarea rezultatelor atinse.

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus

Consola de depanare Joomla!

Sesiune

Informații profil

Utilizare memorie

Interogări bază de date