Activitatea Durată (Lunile) Implementat de

A1.Managementul proiectului 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S-P1-P2-P3

    A1.1. Formarea echipei de management şi implementare 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S-P1-P2-P3

    A1.2. Managementul proiectului - sarcini de management

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S-P1-P2-P3

    A1.3. Monitorizare şi control

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S-P1-P2-P3

    A1.4. Achiziţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S

A2. Informare şi publicitate proiect 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

S-P1-P2-P3

A3. Studiu privind barierele de gen din România 1 2 3 4 5 6 7 8                     S
    A3.1 Elaborarea metodologiei, selecţia eşantionului reprezentativ de cercetare 1 2                                 S
    A3.2 Elaborare studiu 1 2 3 4 5 6                         S
    A3.3 Seminarii regionale              7 8                     S
A4. Selecție grup țintă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   18 S-P1-P2
A5. Formare profesionala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S-P1
    A5.1. Autorizare programe de formare 1 2 3 4                             S
    A5.2. Cursuri de perfectionare și dezvoltare profesională pentru femei    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S-P1
    A5.3. Cursuri de calificare/recalificare    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S-P1
    A5.4. Evaluare şi eliberare certificate   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S-P1
A6. Schimb de bune practici                    10 11 12 13 14 15       S-P3
    A6.1 Schimb de experienta                   10 11 12 13 14 15       S-P3
    A6.2. Ghid de bune practici                   10 11 12 13 14 15       S-P3

 

S  - Solicitant

P1 - Partener national 1

P2 - Partener national 2

P3 - Partener transnational 3

 

 

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus