A5. Formare profesională. Se vor derula cursurile de formare profesională, conform specificului, pregătirii, categoriilor şi opţiunilor femeilor din grupul tinta. Vor fi acordate subvenții pentru toate participantele la programele de formare profesională din cadrul proiectului, diferențiate pe tipul şi nivelul cursului.

A5.1. Autorizare programe de formare. Vor fi elaborate suporturile de curs si efectuate demersurile de autorizare a celor 10 cursuri de calificare/recalificare care nu sunt încă autorizate la nivelul S.

A5.2. Cursuri de perfectionare și dezvoltare profesională pentru femei. Cursuri de perfecţionare - dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, destinate unui număr de minimum 600 femei din grupul tintă. Scopul acestor cursuri este de a asigura formarea şi dezvoltarea profesională a femeilor activ-ocupate care intră sau revin pe piaţa muncii, în vederea creșterii abilităților şi competențelor profesionale. Programele de formare şi dezvoltare profesională sunt realizate de specialiştii din cadrul S și implică utilizarea unui set de metode avansate de predare: mijloace multimedia, învăţare experienţială etc.

A5.3. Cursuri de calificare/recalificare. În baza specificului local al ariei de acoperire a proiectului, dar şi a tendinţelor de pe piaţa muncii, au fost identificate mai multe ocupaţii (ghid turism, baby sitter, infirmier, operator introducere date, dactilograf şi operator la prelucrarea textelor, lucrător commercial, administrator pensiune turistică, contabil/asistent de gestiune, cameristă hotel, cofetar) pentru care vor fi furnizate cursuri pentru minimum 2250 femei. Partea teoretică se va desfășura la locațiile existente la nivelul P1, iar partea practică la sediile altor organizații, instituții, firme cu care se vor semna acorduri de colaborare pe parcursul proiectului. Prin practica aferenta cursurilor, participantele au posibilitatea de a fi puse în situații concrete de desfășurare a proceselor de lucru și de utilizare a tehnologiilor și instrumentelor specifice. Sistemul se va dovedi eficient mai ales în cazul persoanelor care se confruntă cu dificultăți de adaptare la sistemul clasic de învățare (femeile tinere) și/sau persoanelor care au abandonat școala. În acest fel se asigură familiarizarea cu mediul de lucru, asigurandu-se și o motivație mai puternică, la nivelul grupului țintă, de a participa în astfel de programe.

A5.4. Evaluare şi eliberare certificate. Vor fi susţinute examenele de absolvire şi vor fi eliberate certificatele, conform cerinţelor ANC.

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

Parteneri:
Lumina Institutii de Invatamant Uniunea Nationala pentru Drepturile Femeii din Romania Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus